vlak kolajezabezpečujeme ucelené logistické služby v oblasti prepravy vstupných surovín a hotových výrobkov pre spoločnosti Envien Group

sipkadole

RT Logistic, a.s. je nová, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť na trhu logistických a dopravných služieb so zameraním na zabezpečenie prepravy poľnohospodárskych komodít, hnojív, osív a tekutých komodít poskytujúca ucelené služby pre spoločnosti skupiny Envien Group.

Ťažiskom činnosti našej spoločnosti je zasielateľstvo v medzinárodnej a vnútroštátnej preprave. V súčasnosti prepravujeme cestnou prepravou cca 300 000 ton agrokomodít a kvapalných komodít ročne. Spolupracujeme s overenými vnútroštátnymi a zahraničnými dopravcami, vďaka čomu vieme poskytnúť požadovaný servis, s pridanou hodnotou - znalosťou miestnych pomerov a jazyku v danej krajine. 

tvorba web stránok