sipkadole
  • Komplexné logistické služby
  • Zasielateľstvo v režime just in time
  • Individuálne logistické riešenia
  • Optimalizácia dopravných procesov
  • Monitoring prepráv
  • Zákaznícke reporty
  • Poskytovanie služieb v rámci železničnej vlečky
tvorba web stránok