sipkadole

Víziou spoločnosti je získanie stabilného postavenia na vnútroštátnom a medzinárodnom dopravnom trhu. RT Logistic je spoľahlivý partner pre logistické riešenia na čom stavia aj svoju budúcnosť a ďalší rast.

Hlavným cieľom spoločnosti je správne chápať požiadavky klientov, s trvalým rastom kvality služieb a spokojnosti zákazníkov.

Na naplnenie vízie a cieľov si spoločnosť stanovila nasledovnú politiku:

  • zaviesť a zdokonaľovať systém manažérstva kvality ISO9001
  • poskytovať logistické služby výlučne na základe prísneho dodržiavania platnej legislatívy
  • udržiavať dlhodobé a dobré vzťahy s klientmi
  • motivovať zamestnancov k hľadaniu zákaznícky najoptimálnejších riešení
  • podporovať zamestnancov v ďalšom raste a vytvárať im adekvátne zázemie
tvorba web stránok