sipkadole

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave – RID.

Evidenčné číslo osvedčenia: 0168

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v cestnej doprave – ADR

Evidenčné číslo osvedčenia: č. 10452

Certifikát GMP+ B4

Evidenčné číslo certifikátu: SK21/3529, medzin. č. GMP011688, SGS č. CI000031

Osvedčenie Spoločensky zodpovedný podnik

Osvedčenie je bez označenia.

Certifikát ISO 9001:2015

Evidenčné číslo certifikátu: SK19/3125.03

UKSUP osvedčenie

Evidenčné číslo osvedčenia: SK 700040

Povolenie AEO

Evidenčné číslo povolenia: SK AEOC 600019111100121

 

Politika kvality skupiny ENVIEN GROUP

  

osvedcenie gmp plus

Osvedčenie SZP

rt iso9001

ISO9001

UKSUP

UKSUP osvedčenie

povolenie aeo

Povolenie AEO

GMP B4 RT Logistic 25092021 25092024

Osvedčenie GMP+ 2024

Politika kvality

Politika kvality

1.      Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave – RID.

Evidenčné číslo osvedčenia: 0168

2.      Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v cestnej doprave – ADR

Evidenčné číslo osvedčenia: č. 10452

3.      Certifikát GMP+ B4

Evidenčné číslo certifikátu: SK21/3529, medzin. č. GMP011688, SGS č. CI000031

4.      Osvedčenie Spoločensky zodpovedný podnik

Osvedčenie je bez označnia.

5.      Certifikát ISO 9001:2015

Evidenčné číslo certifikátu: SK19/3125.03

6.      UKSUP osvedčenie

Evidenčné číslo osvedčenia: SK 700040

7.      Povolenie AEO

Evidenčné číslo povolenia: SK AEOC 600019111100121

8.      Politika kvality skupiny ENVIEN GROUP

tvorba web stránok