sipkadole

A. Oboznámenie a informovanie pracovníkov dodávateľa

Zamestnanci dodávateľa, ktorí nemajú platnú vstupnú kartu sú povinní absolvovať pred zahájením prác vstupné oboznámenie s pravidlami BOZP, PO, CO, ZPH a ŽP, ktoré sa realizuje v spol. Meroco, na II. poschodí v termínoch:

Pondelok - Piatok od 8:00 do 9:00

Vstupné školenie je potrebné si rezervovať minimálne dva pracovné dni vopred prostredníctvom objednávateľa prác.

Po vstupnom oboznámení Vám bude vystavená vstupná karta s platnosťou do konca januára nasledujúceho kalendárneho roku.
Vstupné karty budú pripravené na vyzdvihnutie na hlavnej vrátnici ENVIRAL po 16 hodine.

B. Zaslanie dokumentácie pred zahájením prác

Žiadame o zaslanie dokumentácie v elektronickej podobe minimálne dva pracovné dni pre začatím prác.

K zasielaniu nižšie uvedených zoznamov prosím venujte pozornosť, pretože bez doručenia nebude umožnený výkon prác:

  1. POVERENIE vedúceho prác podpísané konateľom spoločnosti (vyplňte priložené poverenie), (je to zamestnanec, ktorý bude podpisovať povolenia na práce, definovať detailný popis prác s možnými rizikami, bude zodpovedný za poverenie len oprávnených osôb na prácu, poverenie musí mať so sebou),
  2. MENNÝ ZOZNAM zamestnancov (vyplňte priloženú tabuľku)*
  3. Preukazy/oprávnenia o odbornej spôsobilosti(zvárač, lešenár) v prípade používania chemických látok karty bezpečnostných údajov, pokyny k riadnemu uskladneniu*
  4. Prezenčnú listinu z posledného absolvovaného školenia BOZP, OPP*
  5. PREHLÁSENIE o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov podpísané konateľom spoločnosti.

*scany dokumentov zasielajte iba prítomných osôb/používaných strojných zariadení, mechanizmov pre výkon prác, prípadne vyznačte ich farebne v zozname.

SCAN dokumentov zasielajte na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

C. Minimálne BOZP požiadavky na dodávateľov

Prosíme Vás o opätovné preštudovanie pravidiel BOZP, ktoré obsahujú základné pravidlá pre dodávateľov a subdodávateľov ENVIEN GROUP. Tento dokument nájdete v sekcii dokumenty nižšie.

Hlavný dodávateľ je zodpovedný za všetkých svojich subdodávateľov a je povinný na nich prenášať všetky povinnosti v oblasti BOZP, PO, ŽP.

D. Kontakty, ktoré si zapíšte do svojich telefónov:

Technici BOZP +421 905 998 031, +421 907 809 096
Technici ŽP +421 918 714 672, +421 905 606 730
Údržba ENV +421 915 848 127
Údržba MRC, PLN +421 918 341 347
   
Velín ENVIRAL +421 33 7352 429
Velín MEROCO +421 33 7350 812
Velín POĽNOSERVIS +421 917 406 598

V prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úraz, požiar, nehoda, havária), kontaktujete príslušný VELÍN spoločnosti, kde udalosť vznikla:

Linka ohlasovne mimoriadnych udalostí ENVIRAL +421 33 7352 410
Linka ohlasovne mimoriadnych udalostí MEROCO +421 33 7352 420
Linka ohlasovne mimoriadnych udalostí POĽNOSERVIS +421 33 7352 430

Dokumenty BOZP (je potrebné kliknúť na text Dokumenty BOZP a až potom sa zobrazia PDF a ZIP súbory uvedené nižšie)

Pravidlá BOZP
Oboznámenie BOZP,OPP,OŽP, ZPH
Príloha BOZP zmluvné pokuty
Postup a pravidlá vypisovania pracovného postupu
Pracovný postup / ZIP súbor na stiahnutie
Poverenie vedúceho prác / ZIP súbor na stiahnutie
Čestné prehlásenie / ZIP súbor na stiahnutie

tvorba web stránok